Wystawy indywidualne malarstwa, tkanin i rysunku

1986

Centrum Sztuki Studio, Warszawa, malarstwo, rysunek

1987

Muzeum Sztuki Współczesnej-Galeria 72, Chełm, malarstwo, rysunek

1988

Galeria U- SBM Ursynów, Warszawa, malarstwo, rysunek

Galeria Rzeźby-SBWA, Warszawa, malarstwo, rysunek

Ewangelishe Akademie, Loccum (RFN), malarstwo, rysunek

Katholisch Soziale Akademie, Münster (RFN), malarstwo, rysunek

1989

Miejska Galeria Staatsbad Oeynhausen, (RFN), malarstwo, rysunek

Bonifatiushaus, Katholisch Akademie, Fulda, (RFN), Metaphysiche Momente, malarstwo, rysunek

Hildesheim (RFN),”Lichtbilder” malarstwo, rysunek

CER, Merzig (RFN), malarstwo, rysunek

Galeria ”Foto-Medium-Art”. Wrocław, „Transkrypcja przestrzeni” Wolframa Janzera, tkanina, rysunek

1990

Galeria Rzeźby- SBWA, Warszawa, malarstwo, rysunek

Galeria DS, Dom Sztuki- Ursynów, Warszawa, malarstwo, rysunek

1993

Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, malarstwo, rysunek

1994

Galeria Sztuki „Zielona”, Busko-Zdrój, malarstwo, rysunek

1995

Galeria KIK, Berlin, malarstwo, rysunek

1998

Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Łódzkiej, Kościół NMP, Łódź, „Droga Krzyżowa” – rysunek (wystawa indywidualna)

1998

Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Łódzkiej, Kościół NMP, Łódź, „Droga Krzyżowa” – rysunek (wystawa indywidualna)

1999

Galeria 261, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, malarstwo, rysunek
Galeria El”, Elblą, malarstwo, rysunek
Galeria Kameralna-BWA, Słupsk, malarstwo, rysunek
General Cologne Re, Warszawa – wystawa malarstwa

2000

Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm, malarstwo, rysunek

2001

Galeria DAP ZPAP Warszawa, Laureat Nagrody Talens’a, za rok 2001, malarstwo

2002

Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie kwalifikacji I stopnia.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Aula, malarstwo
Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa, malarstwo, rysunek

2005

Obrona pracy habilitacyjnej i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

2007

Galeria Rogatka, Radom – malarstwo

2008

Galeria 3A, ASP, Warszawa – malarstwo

2011

Galeria Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej, Warszawa, malarstwo
Galeria Działań, Warszawa, malarstwo