Publikacje prac artystycznych w albumach o sztuce polskiej

1. “Artyści Polscy O Papieżu”, dr Janina Jaworska, Wyd. Jedność, Kielce, 1996
2. ”Twórcy i dzieło”, dr Zbigniew Taranienko, Wyd. Galeria Studio, 1997
3. „Inspiracje religijne 1980—1989” , ks. Dominik Łuszczek, wyd. Społeczny Komitet im. Ojca Dominika Łuszczka, 1998
4. “W poszukiwaniu ładu”, dr Bożena Kowalska, wyd. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, Galeria EL, Elbląg, 2001
5. “ Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1979 – 1999” – prof. Renata Rogozińska, wyd. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 2002
6. “20 Plenerów spod znaku geometrii” – dr Bożena Kowalska, wyd. Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2004
7. „Sztuka Indywidualności tom 1” – Mieczysław Szewczuk, ASP Warszawa , 2010
8. „100 % malarstwa” Jakub Dąbrowski, wyd. ASP, TP ASP, Warszawa, 2009
9. „Fragmenty życia” Bożena Kowalska, 2010, Wyd. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom, Warszawa, współwydawca Galeria Bielska BWA, ISBN: 978-83-62140-20-6
10. „Złota Księga Nauk Humanistycznych 2012”, Wydawnictwo Helion S.A., 2012
11. „Artyści w Hołdzie Chełmońskiemu”, Zbigniew Taranienko, wyd. MIK.Warszawa, 2014