Prace w zbiorach

Biblioteka Narodowa
Centrum Sztuki Studio w Warszawie
Galeria 72 w Chełmie
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Muzeum ASP w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Kaliszu
Muzeum Sztuki w Lubaczowie
Muzeum Sztuki Konkretnej w Świeradowie-Zdroju
Muzeum Sztuki na Majdanku
Muzeum Sztuki Współczesnej w Bohum (Niemcy)
Muzeum Śląskie w Katowicach
Museum Zeichen der Zeit w Hufeld (Niemcy)
Centrum Rzeźby Polskiej — Orońsko
Muzeum Sztuki Współczesnej – Radom
Muzeum Sztuki Współczesnej Serbia
Mondrianhaus ( Holandia)
Sharja Art. Museum- United Arab Emirates
oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą